Ds Beintema uit Leeuwarden ging voor in deze eerste kerkdienst in Wirdum van het jaar 2022. De voorganger vertelde dat hij hier op 5 januari 2020 ook was voor gegaan in de dienst. Deze zondag was de lezing dezelfde als 2 jaar geleden. (Kijk hier voor het zon-dagboek van die zondag: Zondagboek 01.-jan-05. ds.-p.beintema-leeuwarden.pdf )  Dus hoorden wij opnieuw lezen uit Jesaja 60 vers 1-6 en Matteüs 2 vers 1 -12. De vorige keer lag het accent op Jesaja. Deze keer op Matteüs en daarmee op de wijzen uit het oosten die bij de wrede keizer Augustus kwamen informeren waar de Koning der Joden was geboren. De Schriftgeleerden bleken dat al snel te kunnen vertellen. En zo blijkt dat een aantal wijze mensen uit het oosten aan de hand van een ster eerder begrepen dat er een bijzonder mens was geboren dan de mensen dichtbij.

Er gebeurde veel meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-01-02 liturgie

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: zondag 02 januari.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.