Op oudejaarsavond om 19.30 uur was er in de Sint Martinuskerk de oudejaarsdienst. Een dienst zonder bezoekers maar wel met een livestream. Een dienst met gedichten, lezingen, muziek, zang en gebed. En met filmpjes uit het dorp van de morgen, middag en namiddag… Filmpjes waarin het gewone bijzonder wordt. In de meditatie werd hier op ingegaan. Wij leven in een bijzondere tijd maar let vooral op wat er om je heen voor bijzonders is. Probeer met “andere” ogen om je heen te kijken. Wees vriendelijk voor elkaar, voor mensen die je tegen komt. Dat is waar jij invloed op hebt.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-31 Oudejaarsdienst Wirdum

De oudejaarscollecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Oudejaarscollecte.