Kerstavond. Op kerstavond 2021 om 21.30 uur begon de kerstnachtdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. In een kruiwagen werden de kerstrozen binnen gereden in de kerk. Vlak bij het liturgisch bloemstuk kwamen deze prachtige rozen in de kerk te staan. In deze dienst werd het verhaal van de kerstrozen voorgelezen. De rozen die bloeien tijdens de kerst… Wij luisterden naar het verhaal van de geboorte van Jezus en het verhaal van de herders. De herders die de hele nacht waakten…. mensen die laag op de maatschappelijke ladder staan. Bij hen kwamen de engelen om te vertellen van de geboorte van Jezus.

Kerstmorgen. Vroeg in de morgen om half zeven…. het is donker en vriest… maar in het dorp worden kerstliederen gespeeld door lezen van de Brassband Looft de Heer. Het klonk prachtig op deze stille morgen.

Kerstfeest. Op de 1e kerstdag om 09.15 uur luidden de klokken van de Sint Martinuskerk om aan te geven dat de kerstdienst begon. Ook nu een dienst zonder bezoekers maar wel met vijf leden van de Brassband die prachtig speelde. We hoorden van het verhaal over de geboorde van Jezus. Onder de medewerkers in de kerk waren twee hele jonge leden die o.a. meehielpen toen de Brassband speelde. Ook maakten ze elk een toeter waarmee ze het prachtige nieuws van deze morgen bekend maakten.

Kinderkerstfeest. Om 15.00 uur werd het kinderkerstfeest gehouden. Door de kinderen werd een prachtig kerstmusical opgevoerd. Helaas was dit tevens de afsluiting van de zondagsschool.

U kunt deze diensten nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Helaas zijn de beelden van de kerstdiensten deels weggevallen. De diensten zijn wel goed te beluisteren.
Of bekijk en lees de zon-dagboeken die van deze diensten worden gemaakt. Ze staan inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze diensten vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-24-kerstnachtdienst-wirdum-liturgie,   2021-12-25 Liturgie Kerstdienst,  Kinderkerstfeest 2021.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de actie: Geef licht, aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zie voor meer informatie op:  https://kerkinwirdum.com/2021/12/14/kerst-2021-geef-licht/      Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Geef licht.

De 2e collecte is voor de gemaakte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.