Ds Sytze Ypma uit Franeker ging op de 2e kerstdag voor in de kerkdienst in Wirdum. Zijn lezing kwam uit Openbaringen 12 over; De vrouw, de draak en de twee beesten. Een hele andere benadering waarbij in de preek, de connectie wordt gelegd met de geboorte van Jezus.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-26 liturgie

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de Zending. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending 26 december.

De 2e collecte is voor het onderhoud van onze gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.