Op zondag 19 december ging ds. Ben Bloemink voor in de kerkdienst in Wirdum. Thema van de dienst was perspectief.

De 4e adventskaars werd aangestoken.

De voorganger las uit Jesaja. Een profeet die het perspectief heel concreet maakte. Zo lezen wij dat je huizen bouwt om er zelf in te wonen. Dat lijkt een goed advies voor de nieuwe minister van Wonen. En het aanplanten van een wijngaard om zelf van de opbrengst te eten. Een advies voor de minister van Landbouw. Bied, waar dat mogelijk is, ook zelf perspectief voor anderen. Johannes was ook concreet en sprak over het woord dat mens is geworden. Waar we leven in een tijd van polarisatie kun je ook zelf kijken hoe je dat kunt voorkomen. Als alles duister is… ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit mee dooft!

De bloemen van deze zondag gingen naar de voorganger. Ds. Bloemink komt al 35 jaar in Wirdum als gastpredikant. De aanwezigen gaven hem een applaus.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-19 liturgie 4e advent

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor het JOP (Jeugdwerk). Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP (Jeugdwerk) .

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.