Een gammele tent, extreme kou of de ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon water, medicijnen, sanitaire voorzieningen… Maar misschien is wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het onzekere wachten.

Dat is de realiteit van duizenden vluchtelingkinderen die in kampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen wij in actie in deze adventsperiode. Elke zondag in de Advent staan we stil bij deze kinderen en het project van Kerk in Actie. U bent van harte uitgenodigd om deze kerkdiensten mee te beleven maar u kunt deze diensten ook online volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin, de geboorte van Jezus die zelf een vluchtelingenkind was. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. In het dorp zijn lichtjes verspreid. Dit moedigt ons aan om het Licht door te geven aan iedereen die onze hulp nodig heeft. Daarom vragen wij om mee te doen!

GEEF LICHT aan vluchtelingenkinderen!

U kunt bijdragen door het overmaken van een gift op de rekening van de Diaconie PKN Wirdum NL90 RABO 0148 2276 27 onder vermelding van: Geef licht.

Zie ook op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/liveblog-acties-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/