Op de druilerige 3e adventzondag kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst. De derde adventskaars werd aangestoken.

In de preek ging het o.a. over Johannes die de mensen waarschuwde en doopte. Dat sprak aan en veel mensen kwamen en vroegen hem wat ze nu moesten doen. Maar eigenlijk weet je wel wat je moet doen. Johannes had een groot verlangen naar zuiverheid, gerechtigheid, heelheid, menselijkheid en rechtvaardigheid. Ook wij kunnen daarin mee doen door lichtdrager te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, doen wat je belijd met de mond. Droom, durf, doe, deel en je zul vrede vinden!

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-12 liturgie 3e advent

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie). Binnenlands diaconaat. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.