Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. (Lucas 3:3)

Johannes doopte
met Levend water,
in het morgenlicht
vol van verwachting!

Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer’.

Tekst: Taizé