Deze 5e december is de 2e zondag van advent. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

De 2e adventskaars werd aangestoken.

Vandaag is het 5 december, pakjesavond. In de preek werd ingegaan op de pakjesavond… Vol verwachting wordt daar naar uitgekeken. En er wordt uitgekeken naar de geboorte van Jezus. Ondertussen is er de dreiging van corona. Daarbij zijn het verwarrende tijden waarbij veel in twijfel wordt getrokken. Bij Jezus valt op dat hij toetst op menselijkheid, liefde, licht, solidariteit en gerechtigheid. Een teststraat van de navolging.

Ook werd aangegeven dat er altijd veranderingen zijn. Werd door Piet vroeger gedreigd met de zak en de roe… dat is nu niet meer voor te stellen. En als een zwarte Piet kwetsend is voor je medemens…. Meer weten? Bekijk en beluister dan de stream.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2021-12-05 Liturgie 2e advent. 

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen/ Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zendingscomm PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Rwanda

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.