Het zal u vast al zijn opgevallen, maar nu de dagen korten en het vroeger donker wordt, staat de Wirdumer kerktoren weer in het licht. De toren is dan een baken in de omgeving. De stichting Wirdumer klokken zorgt daarvoor. Deze stichting draait op donaties van en een groot deel van de inwoners van Wirdum draagt daaraan bij.

De stichting roept Wirdumers die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dit alsnog te doen. En u maakt het uzelf gemakkelijker wanneer u van uw bijdrage een automatische incasso-overboeking maakt. Het rekeningnummer van de stichting Wirdumer klokken is: NL03 RABO 0132 0270 89.

Wirdumers die nog geen donateur zijn worden opgeroepen om dit ook te worden.  Primair doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de twee klokken die in de toren hangen kunnen blijven luiden. De oudste van de twee dateert van 1338 en is dus al meer dan 770 jaar oud. Voor de klokken is een onderhoudscontract en de stichting heeft een kleine reserve voor onverwachtse reparaties.

Enkele jaren geleden heeft de stichting haar doelstellingen uitgebreid, zodat het ook mogelijk is om bij te dragen aan het onderhoud van de toren die de klokken draagt en de aankleding (bankjes binnen de haag) van het terrein rondom de toren, alsmede de kosten van de buitenverlichting van kerk en toren.

Meer informatie over de klokken vindt u op: De Wirdumer klokken.. | Kerk in Wirdum

Het bestuur van de stichting Wirdumer Klokken
Ilona Lesscher
Alie Kalsbeek
Nerus Zeinstra
Drees Visser