1e adventskaars

Op de 1e zondag van advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De kerstster hangt in het koor van de kerk. De 1e adventskaars werd aangestoken. Het eerste licht in deze donkere tijd.

Ook werd aandacht gevraagd voor de actie: -GEEF LICHT- voor beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Zie ook: https://kerkinwirdum.com/2021/11/25/kerst-2021-geef-licht/

Wij luisterden naar wat de priester Zacharias overkwam. Hij werd door het lot aangewezen om de priesterdienst te doen, een reukoffer op dragen in het heiligdom van de Heer. Hier kwam de engel Gabriël bij hem en vertelde dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon zouden krijgen. De oude Zacharias kon dat niet geloven. Daarop vertelde de engel dat hij niet meer zou kunnen praten tot zijn zoon Johannes werd geboren. In de preek werd gesproken over de bijzondere en zware tijd waarin wij leven en het luisteren naar een persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. In de tijd van Zacharias was het een donkere tijd… Maar de soort persconferentie die Zacharias meemaakte was er één van hoop en toekomt.

Ook vierden wij in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-28 Liturgie 1e advent.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie). Werelddiaconaat Moldavië. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië

De 2e collecte is voor het onderhoud van onze gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.