Ds. Wiebenga uit Sneek ging voor in de kerkdienst in Wirdum. Hij viel in omdat da. Nicolay ziek was. Kennelijk was er vervolgens iets mis gegaan omdat de liturgie voor de beamer toch niet de goede versie was. Er moest dus geïmproviseerd worden en dat lukte prima.

We luisterden naar de lezing uit Jona. God stuurde Jona naar Ninevé om die stad aan te klagen want het kwaad wat ze daar deden was ten hemel schreiend. Echter.. Jona betaalde voor een boot die hem de andere kant op bracht bij Ninevé en ook bij God vandaan. Vervolgens komt die boot in zwaar weer. Dan beseft Jona dat dit door hem komt. De wind was als de Geest die Jona op een keerpunt brengt. Hij wordt in de zee gegooid en de storm bedaart. Zo kunnen wij ook een Ninevé hebben.. iets wat je zou moeten aanpakken maar waar je voor wegdraait. Jona keerde terug en ging doen wat hij moest doen. En dat kan altijd. Terugkomen bij God. Hij wacht geduldig op je.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van deze dienst wordt niet bijgevoegd omdat dit dus niet de juiste was.

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Pastoraat. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Pastoraat

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.