Op zondag 14 november werd in de Sint Martinuskerk een zangdienst gehouden. Door (gemeente)leden waren liederen doorgegeven die deze zondag werden gezongen of beluisterd. Daarbij werd ook uitleg gegeven waarom juist dat lied hen zo aansprak.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst. Ze las uit Efeziërs 3 vers 14 tot 21: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde……

De kinderen kwamen ook meedoen aan deze dienst en lieten ons zien hoe je prima kunt swingen op prachtige muziek.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-14 liturgie zangdienst

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor het JOP(Jong Protestant. Meer informatie vindt u op: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/  Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.