Op deze zondagmorgen van de 7e november ging Da. Yvonne Slik voor in de kerkdienst in Wirdum. Het thema van dienst was Gods woord horen en doen.

Er werd gelezen uit Leviticus 9. Daarin worden de 10 geboden nog eens uitgewerkt. In Marcus 12 vers 28 wordt Jezus gevraagd door een schriftgeleerde wat het belangrijkste gebod is. In de preek werd uitgelegd dat er 248 geboden en 365 verboden waren. 613 in totaal. Dat is niet allemaal bij te houden. Het belangrijkste gebod is: Heb God lief met heel je hart met heel je ziel met heel uw verstand en heel uw ziel . De volgende belangrijke is: Heb je naaste lief als jezelf. Maar met regels alleen maak je de wereld niet goed. God lief hebben met je verstand is juist ook zelf nadenken en de goede dingen doen. Het is deze week Sint Maarten. Maarten van Tours deelde zijn mantel met een zwerver. Hij deed goede dingen.

In dienst stond wij ook stil bij het overlijden van ons gemeentelid: Iebeltje Hiemstra Algra.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-07 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie – najaarszending Guatamala. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zendings/Missionaire Commissie Wirdum onder vermelding van: Najaarszending Guatamala.

De 2e collecte is voor het eigen  kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.