Op dankdagavond 03 november was het donker en mistig. In de Sint Martinuskerk was het licht en warm. Hier kwamen wij bij elkaar voor een avondgebed i.v.m. Dankdag voor gewas en arbeid. Zes leden van de Brassband speelden prachtig en begeleiden ons zingen.

Da Wiebrig de Boer Romkema wees op het prachtige schaal met vruchten.

Gelezen werd o.a. uit Spreuken 6 vers 6-11: “Gaat tot de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en wordt wijs….

In de overdenking werd ingegaan op de tegenwoordige tijd met grote klimaatproblemen, de pandemie, de polarisatie in de samenleving etc. Bij de mieren wordt samengewerkt zonder leiding. Ieder doet zijn taak en werkt daarbij samen. Want samen moeten wij het doen. Dat samen geldt in de hele maatschappij en ook in de kerk. Samen bereik je meer. Markus schrijft over het mosterdzaadje. Het kleinste zaadje maar er groeit een grote boom uit.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt binnenkort te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-11-03 liturgie dankdag

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de Voedselbank. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL90 RABO 00148 2276 27 van de Diaconie onder vermelding van: Voedselbank.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.