Op gedenkzondag 31 oktober kwamen er veel mensen bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze dienst werden de namen genoemd van de gemeenteleden en dorpsbewoners die het afgelopen jaar zijn gestorven.

Samen zongen en luisterden wij. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging in op de veerkracht en een grote zakdoek. Veerkracht die nodig is om een verlies te kunnen verwerken en een grote zakdoek voor al je tranen….

De namen van de overledenen werden genoemd. En voor ieder van hen werd een kaars aangestoken. Tenslotte werd een kaars aangestoken voor iedere overledene die we vaak nog zo erg missen.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2021-10-31 liturgie gedenkzondag

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Gedenkzondag.

De 2e collecte is voor het onderhouden van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen