Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Hou ons omsloten met het licht van uw ogen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Voor iedere overledene een kaars…