Met ons nieuwe jaarthema ‘Sin en wille kin folle tille’ is het bootje van onze gemeente van start gegaan op de startzondag van 19 september. Met verlangen naar wind in de zeilen, naar zon en zin en naar wille, naar samen het goede delen van geloof, hoop en liefde..

 Enthousiast, divers en verbindend:
Enthousiasme betekent: “in God zijn” – in God leven, bewegen en zijn wij. Zijn vuur IS er al, dat hoeven we niet zelf te maken. Aan dat vuur warmen wij ons en hartverwarmend mogen wij gemeente zijn in onze dorpen, in deze wereld. Door het hele nieuwe jaarprogramma heen staat daarom deze smiley 🔥 van een vlammetje.

🔥Het vuur van geloof, hoop en liefde dat ons verbindt, hoe verschillend we ook zijn.
🔥Het vuur van het enthousiasme, want enthousiasme werkt aanstekelijk!
🔥Het vuur van geloof en kerk
🔥Het vuur van samen: van samen zijn en samen doen.
🔥Het vuur van verbinding met God en met elkaar en met wie we ook ontmoeten, het vuur van verbinding tussen de generaties, van verbinding tussen alle kerkplekken in onze gemeente op zondag en door de week, van verbinding tussen dorps- en kerkgemeenschap.

 Divers: een gemeente is en blijft een bonte verzameling van mensen, van vogels van allerlei pluimage, dat kan niet anders dan zo zijn. Als je als gemeente van Christus een herberg voor ieder mens wilt zijn, dan is het een voortdurende uitdaging en oefening om ieder welkom te heten en te waarderen, in al onze veelkleurigheid.

 Verbindend: in verbinding met God, met Jezus, met de Bijbelse en kerkelijke traditie, met elkaar als geloofsgemeenschap op zondag en door de week, met de dorpsgemeenschap, met de samenleving, met de oecumene, verbonden met de levende traditie die ook altijd vernieuwing zoekt.
Verbinding zoeken met elkaar in kerk en dorp betekent ook: Komen én gaan…
Als je kerk in het dorp wilt zijn, dan is het goed te letten op de KOM- en de GA– structuur.

De KOM! – structuur wil zeggen: mensen uit kerk en dorp uitnodigen om te KOMEN, mee te doen.
Uitnodigen voor diensten en activiteiten, vragen om mee te doen aan commissies, werkgroepen.

De GA! – structuur: zélf als geloofsgemeenschap in onze dorpen ook op weg GAAN, het dorp in.
Zelf ook goed kijken waar we als kerk mee kunnen doen in de dorpsgemeenschap. Hierdoor ontstaat op allerlei manieren verbinding. Dat is ook ‘mensen van de weg’ zijn…
 
Op de eerste kerkenraad van dit seizoen op 13 september jl. zijn we begonnen met vuur maken buiten. Alle kerkenraadsleden was gevraagd om iets mee te nemen daarvoor, van vuurkorf tot oude krant tot lucifer. Binnen lazen we daarna Psalm 36: 6 t/m 10:

HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan
u, HEER, bent de redder van mens en dier.
Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

Als de gespreksgroep ‘Jong Belegen’ bij elkaar komt, beginnen we ook altijd zo, met een kaars en met woorden uit psalm 36. Je kunt het hele gedeelte lezen, de laatste drie regels of alleen het laatste vers:

10want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

Aan u en jou deze tip: dit ritueel kán dit jaar heel goed als een lopend vuurtje door kerk en dorp gaan. Je kunt heel goed hier mee beginnen, waar dan ook, in een overleg, bij de voorbereiding van een activiteit, in een pastoraal gesprek, enzovoort.

Met vriendelijke groet,
Uw/jouw dominee, Wiebrig de Boer-Romkema