Op de morgen van de 10 oktober kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk. Deze zondag werd er een zangdienst gehouden. Aan de oproep om jouw (lievelings)lied op te geven was flink gehoor gegeven.  Uiteraard moest er eerst ingezongen worden. Daarvoor werd in canon gezongen over 8 kippen in een kippenhok…

Johannes 8 vers 12 werd in de dienst gelezen: “Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loop nooit mee in de duisternis maar heeft het licht dat leven geeft”.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums.
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2021-10-10 Liturgie zangdienst

De 1e collecte is bestemd voor JOP (Jong Protestant). Zie ook: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het eigen  kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.