Op zondagmorgen 03 oktober hield een flinke regen de mensen niet tegen om naar de kerkdienst te komen in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze las met ons Markus 10 vers 1 – 16. Veel mensen waren naar Jezus gekomen en hij onderrichtte hen. De Farizeeërs kwamen en vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Mozes had hiervan al gezegd dat er dan een scheidingsbrief door de man moet worden geschreven. In Deuteronomium wordt aangegeven dat dit andersom ook kan. Een vorm om de vrouw te beschermen. Tegenwoordig scheiden meer mensen dan vroeger. Maar iedere scheiding brengt teleurstelling en verdriet mee.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/ Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums. En hier vindt u de Liturgie van deze dienst: 2021-10-03-liturgie.pdf

De 1e collecte is bestemd voor Kerk en Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Israël zondag.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.