As der freonskip is en leafde,
as der freonskip is, dan is God by ús.

Daar waar liefde heerst, en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons