Op zondag 26 september ging ds. Wiebenga uit Sneek voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De eerste dienst waarin de corona-maatregelen flink versoepeld waren.

We luisterden o.a. naar de lezing over de Farao die vond dat het Hebreeuwse volk te groot werd. Hij liet daarom alle kleine jongetjes in de Nijl gooien. Toch werd een pas geboren jongetje 3 maanden verborgen gehouden. Toen dat niet meer lukte maakte zijn moeder een waterdicht mandje, legde het kind daarin en liet dat tussen riet in de Nijl drijven. De dochter van de Farao vond het kind, werd vertederd en noemde hem Mozes. De zus van Mozes was in de buurt en zorgde er voor dat de moeder de voedster van Mozes werd. Een voorbeeld van hoe deze mensen het opnamen voor een weerloos kind. Opkomen voor wie en wat weerloos is, is ook in deze tijd hard nodig.

U kunt deze dienst nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/ Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums En hier vindt u de Liturgie van deze dienst: 2021-09-26 Liturgie

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Vrede Israël / Palestina). Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of als ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar vrede.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Vrede Israël/Palestina.

De 2e collecte is voor het Onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.