Op zondag 26 september is er in de Sint Martinuskerk in Wirdum de wekelijkse kerkdienst die om 09.30 uur begint.

Ds. A. Wiebenga uit Sneek gaat voor in deze kerkdienst.

U bent van harte welkom bij de dienst.

U kunt de dienst ook volgen via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

De liturgie kunt u hier downloaden: 2021-09-26 liturgie

Informatie voor het bijwonen van de dienst:

– reserveren voor de diensten is niet meer nodig
– bij binnenkomst noteert de diaken de namen van de kerkgangers
– omdat wij nog steeds om elkaar moeten denken blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
– de basisregels blijven: handen wassen en thuisblijven bij klachten.

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Vrede Israël / Palestina). Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of als ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar vrede.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Vrede Israël/Palestina.

De 2e collecte is voor het Onderhoud gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.