Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.

Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen   … die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.

Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.

Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Dat geloof en belijd ik: Amen.

Uitgesproken bij de startdienst op 19 september 2021