Tijdens de startzondag op 19 september werd ook het nieuwe jaarprogramma voor het seizoen 2021 – 2022 gepresenteerd. Het thema is: Sin en wille kinne folle tille.

De volgende onderwerpen maken deel uit van het plan.

πŸ”₯ Vieren

πŸ”₯ Leren

πŸ”₯ Activiteiten

πŸ”₯ Pastoraat

πŸ”₯ Onderhouden

πŸ”₯ Dienen

πŸ”₯ Beleid

πŸ”₯ Communicatie

Het jaarprogramma vindt u op: https://kerkinwirdum.com/jaarprogramma/