Langzaam uitzien naar de tijd ná corona

Opnieuw heeft de rijksoverheid versoepelingen in de covid-19 maatregelen aangekondigd!
De kerkenraad vergaderde op maandag 13 september j.l. en heeft overlegd welke mogelijkheden dit biedt t.a.v. onze zondagse erediensten.

Het volgende is besloten, met ingang van 25 september a.s.:

– reserveren voor de diensten is niet meer nodig
– bij binnenkomst noteert de diaken de namen van de kerkgangers
– omdat wij nog steeds om elkaar moeten denken blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
– de basisregels blijven: handen wassen en thuisblijven bij klachten

Het is fijn dat er steeds meer vrijheid ontstaat. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken en hoopt, samen met u, op spoedige loslating van alle maatregelen!

Namens de kerkenraad, Corry Brouwer