Dit was het thema van de startzondag die op zondag 19 september werd gehouden in de Sint Martinuskerk te Wirdum.

Buiten stond de koffie klaar voor de bezoekers en was er tijd om bij te praten. De Brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek waar wij volop van hebben genoten. Ook werd het verhaal gelezen van de man die verlamd was en zijn vrienden die hem naar Jezus brachten. Omdat het heel druk was lukte dat niet maar ze gaven niet op. Ze lieten de man door het dak zakken tot bij Jezus en die genas hem. In de preek werd verteld dat geloven niet alleen gedachten zijn maar ook daden. Dat vergt actie en doorzetten. Dat deden die vrienden.

Da Wiebrig de Boer Romkema kon ons deze keer ook op een bankje onder een boom toespreken. En wij kregen een presentatie van de winteractiviteiten. Ondertussen waren de kinderen hard bezig in het koor van de kerk. Hierna een aantal foto’s. (Veel) Meer foto’s staan op de fotowebsite.

U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst: 2021-09-19 Liturgie startzondag.pdf

De 1e collecteis bestemd voorKIA -Zending Syrië. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Zie voor meer info op: https://kerkinactie. Actie Syrië/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 2327 ten name van de Zendingscommissie PKN Wirdum onder vermelding van: Syrië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: 19 september.