De voedselbank in Leeuwarden werd getroffen door een rattenplaag. Het gebouw is ontruimd en er zijn maatregelen genomen. Inmiddels zijn ze weer volop bezig om de voorraad weer op te bouwen.  U kunt daaraan meehelpen.

Tip voor de maand september:   Beschuit (en andere houdbare producten)

De voedselmand staat iedere eerste dienst van de maand in de hal van onze kerk.

En de voedselmand staat vervolgens de hele maand   bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.

Met vriendelijke groeten van de diakenen,

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma