Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op 12 september. Ze las o.a. uit 2 Kronieken 5 en vroeg ons of wij dit herkenden…. In de meditatie wees ze op de tekst onder ons orgel…. Dit orgel is ingewijd onder 2 Kronieken 5 vers 12 tot 14 door Ds P.Bruining op 9 junij 1790. De voornaam van Bruining is Petrus. En die verloor zijn vrouw die nog maar 20 jaar was. De genoemde tekst gaat over het loven van God en ook dit orgel doet hieraan mee. Alle reden om Psalm 150 met elkaar te zingen. Ook in 1790 zullen veel mensen in deze kerk zijn geweest om de inwijding mee te vieren. Vandaag, op 12 september 2021 zijn wij hier in deze kerk met dit prachtige orgel…

Aan de familie Minnema werden bloemen aangeboden. Vele jaren bespeelt dhr. Minnema al ons orgel en zorgt mevr. Minnema mede voor de bloemen. Inmiddels zijn ze verhuist. Van de aanwezigen kregen ze applaus.

In deze dienst gebeurde nog veel meer. U kunt dat nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie kunt u vinden op: 2021-09-12 liturgie

De 1e collecte is bestemd voor PKN – missionair werk. De ontmoetingskerk / ontdek-kerk / kliederkerk. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. Zie ook: https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ Bij ons in de kerk staat zo’n speciale dienst gepland op Palmzondag 10 april 2022!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: PKN – missionair werk.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: 12 september.