Op deze prachtige zonnige zondagmorgen ging ds. H.J. de Groot uit Burgum voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Het thema van de dienst was: “Beter horen”. De lezing ging over een dove man die bij Jezus wordt gebracht met de wat dwingende vraag van zijn vrienden om hem de hand op te leggen. Dit lijkt te gaan over de man… Jezus neemt deze man apart en gaat het ‘gesprek’ met de man aan. Dat gebeurt in gebarentaal. Zoals met Irma Sluis die de toespraken van de Minister President omzette in gebarentaal. En die het gebaar voor hamsteren (wie kent het niet) nog even verifieerde omdat dit zelden gebruikt werd. Jezus ging in gesprek door zijn vingers in de oren van de man te doen en daarna zijn tong aan te raken…. Met aandacht in gesprek gaan…. dat valt nog niet mee.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt te staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor het Werelddiaconaat. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op. Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-ghana/

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Actie Ghana

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 5 september.