Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum op 29 augustus. De lezing was o.a. over de genezing door Jezus van een blinde man in Betsaïda. Eerst kon deze man de mensen zien als bomen. Daarna werd zijn beeld scherp. Tegenwoordig gaat het veel over ‘beeldvorming’. Hoe kom ik over op sociale media, in de pers, bij de mensen om mij heen etc. Maar gaat het daar wel om? Het is zaak om ook goed te kijken, je beeld te vormen. We leven in een tijd met een klimaatcrisis, overstromingen, vluchtelingen, etc. Mensen uit Afghanistan die vluchten voor hun leven. En mensen die tegen de komst van die vluchtelingen gaan demonstreren en daarbij schaamteloos afschuwelijke dingen roepen. Wat is hun beeld van deze vluchtelingen? Kijken wij wel goed genoeg? Vaak is het niet zo simpel als het voorgesteld wordt. Bij verder kijken blijkt dat achter heel veel zaken nog een wereld schuil gaat. Ook daarin kun je je oefenen.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden 2021-08-29 Liturgie.pdf

1e Collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte 29 augustus.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 29 augustus.