Terwijl het flink regende kwamen toch veel mensen naar de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst deze morgen. Da Wiebrig de Boer Romkema is terug van vakantie en ging voor in deze dienst.

De lezingen gingen over het delen van brood en vis. Zoals die keer dat er duizenden mensen waren en maar vijf broden en twee vissen. Toch konden alle mensen daarvan genoeg eten en bleef er zelfs nog brood over. Toen de leerlingen hierna met Jezus in de boot zaten maakten ze zich zorgen. Dertien mensen en maar één brood. Hoe moest dan nou? Jezus herinnerde hen aan wat er eerder was gebeurd. Kijk naar wat wel kan in plaats van direct bezwaren te zien. En er werd uitgelegd dat vier meer kan zijn dan vijf. Beluister en bekijk daarvoor de live-stream van deze dienst.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/

Meer foto’s van deze kerkdienst kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-22 liturgie

1e Collecte is voor Noodhulp in Haïti. Dit land en vooral ook de bewoners zijn getroffen door een flinke aardbeving. “Kerk In Actie” is direct begonnen met het geven van noodhulp. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ In veel kerken in Fryslân wordt deze zondag gecollecteerd. Ook hier doen wij mee. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Actie Haïti.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.