Pastor Anneke Adema uit Joure ging op deze zondagmorgen voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De 1e lezing ging over Elia die in Sarfat tijdens de hongersnood bij een weduwe en haar zoontje woont. Dat zoontje kom te overlijden. Elia roept de Heer aan en vraagt om de jongen tot leven te wekken. Daarop keerde de levensadem terug en het kind leefde weer. De 2e lezing ging over Jezus die Naïm naderde samen met een hele groep mensen. Bij de poort komen ze tegenover een rouwstoet te staan. Een weduwe moet haar zoon begraven. Een ramp voor deze vrouw die daarmee ook naar de rand van de samenleving wordt gedrukt. Jezus wordt door het verdriet getroffen. Jezus doet vervolgens iets wat niet hoort. Hij raakt de baar waar de dode zoon op licht aan (daardoor wordt je onrein) en zegt de dode om op te staan… De jongen gaat zitten. Zo werd die rouwstoet een feeststoet.

Pastor Adema nam ons mee in dit verhaal door het als toeschouwster ter plaatste te vertellen. De verbazing, de verwondering maar ook over het ontmoeten van Jezus….

Meer weten over deze dienst en preek? U kunt hem nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-08 liturgie

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.