Ds Gerrit de Haan ging voor in de kerkdienst in Wirdum. Eerder was hij tijdelijk predikant bij ons en dat maakt zijn aanwezigheid ook weer vertrouwd. De lezing ging o.a. over de leerlingen die in slecht weer op het water waren en iemand over het water naar hen toe ziet lopen…. Ze schrikken maar het blijkt Jezus te zijn. Petrus ging ook over het water naar hem toe maar toen hij twijfelde zonk hij weg.

Godsvertrouwen is dubbel. Geloof in jezelf en vertrouw ook op God. Dat vertrouwen is ook een diep verankerde overgave aan een God die ook vertrouwen in jou heeft. Angsten mag je hebben maar ziende op Jezus ook weer overeind krabbelen…

Meer weten over deze dienst en preek? U kunt hem nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-08-01 Liturgie

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending PKN Wirdum onder vermelding van: Collecte.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.