Dertig jaar geleden was da. Fransien van Keulen onze predikant en vandaag gaat ze voor in de kerkdienst in Wirdum. Het voelt nog altijd vertrouwd om hier te zijn, aldus de predikant. En dat geldt ook voor een flink aantal aanwezigen.

De preek ging onder andere over Nicodemus. Een top-theoloog van die tijd. Nicodemus kwam in de nacht naar Jezus toe en sprak hem aan met “Rabbi”. En hij had wellicht gedacht aan een gesprek en discussie als Rabbijnen onderling. Maar dat liep helemaal anders dan Nicodemus had gedacht. Jezus begon over wedergeboren worden. Geboren worden uit water en Geest. Dan gaat het over de werking van de Geest… De Geest die is als de wind. Je voelt hem maar ziet hem niet en weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar ook de Geest is er altijd….

Meer weten over wat er in deze dienst gebeurde en uitgelegd werd? Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: Liturgie van 25-07-2021.pdf

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie gemeente Wirdum onder vermelding van: diaconie.

De 2e collecte het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.