Op 18 juli kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Een zonnige dag en de 4e zondag dat we stil stonden bij de brieven van Paulus aan de Filippenzen in Macedonië. Paulus had deze gemeente gesticht en schreef ze terwijl hij in de gevangenis zat en niet wist wat zijn lot zou zijn.

Die gemeente had iemand gezonden om hem te helpen. In zijn brieven gaf hij aan ook blij te zijn… Deze week was bijzonder. Overstromingen in Limburg, België en Duitsland, Peter R. de Vries die overleed, coronabesmettingen die toenemen… Genoeg om bij stil te staan en voor te bidden.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:   https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie gemeente Wirdum onder vermelding van: diaconie.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk