Op zondag 11 juli volgde de 3e dienst over de brieven van Paulus aan de Filippenzen in Filippie in Macedonië.

Macedonië was een Romeinse provincie en later een colonia van Rome. De bevolking waren voornamelijk afstammelingen van Romeinse veteranen. Dat gaf voorrechten. Maar Paulus had het over andere voorrechten. Hij schreef over het voorrecht van het burgerrecht in de Hemel… En hij sprak de gemeente aan op misstanden.

Ook werd er ingegaan op het neerschieten van Peter R de Vries. Een vreselijke gebeurtenis. We weten dat dit nooit een oplossing is.

En onze dominee liet een metalen kruisje zien. Gemaakt door veteranen uit Rwanda. Ze maken die kruisjes van kogels…

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-07-11 Liturgie.pdf

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte is voor de zending.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 ten name van de Zending Missionaire commissie Wirdum onder vermelding van: Zendingscollecte.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk