Paulus

Op zondag 04 juli ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Het was de tweede uit een serie over de brieven die Paulus schreef aan de Filippenzen. Deze gemeente in Filippie (in Macedonië) had Paulus op zijn reizen gesticht en er was een bijzondere band gebleven. De brief schreef hij vanuit de gevangenis waar hij in grote onzekerheid was over zijn eigen lot. Toch blijkt dat hij met zijn brief deelt in ‘mens zijn’ en ‘in Christus zijn’ en zo in geloof, hoop en liefde willen leven… Een bijzondere brief.

En wij vierden de Maaltijd van de Heer. Op deze zondag konden wij ook weer samen zingen. Daarbij stonden de deuren naar buiten open.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: Dienst van schrift en tafel in de ST Martinustsjerke in Wirdum liturgie.pdf

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

1e Collecte – Kerk in Actie – Actie Vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas/ U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 ten name van de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Vakantietas.

De 2e collecte het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk