Op de zondagmorgen van de 27 juni werden er twee kinderen gedoopt in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Dit waren:

  • Emma Bettine Jongbloed, dochter van Anne en Lyckele Jongbloed en zusje van Nynke, en
  • Niels Tijtsma, zoon van Sjoukje Kleiker-Tijtsma en Pieter Theo Tijtsma en broertje van Maarten.

Het was een vrolijke dienst. Er werd gelezen uit de Bijbel over de barmhartige Samaritaan. Een priester en een hulppriester liepen om de beroofde en gewonde man heen. Maar een passerende Samaritaan hielp de gewonde Jood. En dat terwijl deze twee volken niet goed met elkaar konden opschieten. Jezus vertelt dit verhaal om duidelijk te maken dat hulp bieden aan iemand die dat nodig heeft gedaan moet worden zonder onderscheid.

En tijdens de dienst was er reuring in de kerk. Zo waren de kinderen druk met het maken een prachtige slinger voor de doopouders. Hieronder een foto-impressie.

Deze dienst kunt u nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-27 Doop Emma Jongbloed en Niels Tijtsma

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: Giro 555 Samen tegen Corona Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, slaat de handen ineen met ‘Samen in Actie tegen corona’. De opbrengst is bestemd voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/samen-in-actie-tegen-corona/ Uw bijdrage kunt u storten op rekening nummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Samen tegen Corona.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.