Storm

Eens per jaar houden de Rooms Katholieke Sint Vitus parochie afdeling Wytgaard/Easterwierrum en de PKN Wirdum e.o. een Openluchtdienst. Voor het 2e jaar kon dat niet doorgaan. Daarom werd vandaag een “Onderdakdienst” gehouden. Het thema was: “Samen in het schip”.

Ook letterlijk zaten wij samen in het schip van de Sint Martinuskerk in Wirdum. In deze dienst gingen voor de pastores: Germa Kamsma-Kunst en Wiebrig de Boer Romkema. Vier blazers van de Brassband Wirdum zaten in het koor van de kerk en begeleiden ons.

In de kerk lag een zeilboot. Samen luisterden wij naar de verhalen. Waaronder die van de storm op zee. Jezus lag te slapen en zijn leerlingen maakten hem wakker omdat ze dreigen om te komen. Jezus sprak de wind toe en die ging liggen. In de overdenking werd hier verder op ingegaan. Bij het lezen van dit verhaal zaten de kinderen in de boot en zwaaiden met vlaggetjes als het woord ‘wind’ werd genoemd. De storm is te vergelijken met de Covid pandemie. Ook bij die storm zitten we samen in het schip. Hoe kwamen wij die stormachtige tijd door? Een aantal mensen had hierover al iets doorgegeven en dat hing in de boot. Ondanks Corona bleven wij verbonden om in de storm door te mogen vragen.

Hoe dit verder ging kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:

Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De collecte is voor Stichting Because we carry. Een organisatie die vluchtelingen helpt op, onder andere, Lesbos en Moria. Janny van der Wal gaf een toelichting op dit doel. In de livestream kunt u dit beluisteren. Voor meer informatie over dit doel zie: https://www.becausewecarry.org/

Volgt u de dienst via de live-stream dan kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Because we carry.

De 2e collecte is voor de kosten van deze dienst. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onkosten kerkdienst.