Op de morgen van de 06e juni werd de wekelijkse kerkdienst gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema haar 1e van vier preken over de brief van Paulus aan de gemeente van Philippi.

Paulus schrijft vanuit de gevangenis en voelt zich heel verbonden met deze gemeente. Dat gevoel van verbondenheid en éénheid is er ook terwijl ze elkaar niet kunnen ontmoeten. Één zijn in Christus overstijgt dan ook alle tijden, plaatsen en grenzen. De brief begint een zegen groet van genade en vrede zij u van Jezus Christus. Van alle tijden en plaatsen….. ook nu!

Wilt u weten wat er allemaal gebeurde? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-06-06-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Oeganda. Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken. Zie voor  meer informatie:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO  0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum onder vermelding:  Oeganda

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.