Een feestelijke dienst was het deze Pinksterzondag in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Bij binnenkomst viel het oog onmiddellijk op een prachtig bloemstuk.

De kinderen lieten zien hoe je een molentje laat draaien op de wind. Wind kun je niet zien maar die is er wel. En het is een feest vandaag dus gingen ze slingers maken.

Da Wiebrig de Boer Romkema vertelde dat in Rome bij de Pinksterdienst wel 10.000 rozenblaadjes vanuit de koepel worden rondgestrooid. De kinderen hielpen mee om ook in onze kerk rode rozenblaadjes rond te strooien.

Terwijl de kinderen aan de slag waren luisterden wij mee naar het verhaal over de de Heilige Geest die bijzondere dingen deed en nog steeds doet. Op deze Pinksterdag werden drie ambtsdragers los gemaakt uit hun ambt. Ze kregen applaus voor het werk dat ze gedaan hebben. Blij waren wij ermee dat drie ambtsdragers herbevestigd werden en een nieuwe diaken in het ambt werd bevestigd. Ook stonden wij stil bij het overlijden van Dirk Tolsma. Er werd een kaarsje voor hem in de kapel gezet bij de herdenkingsplaat waar zijn naam op is geschreven.

Wilt u weten wat er allemaal gebeurde? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-23 Pinkstersnein – LITURGY
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-pinksteren-egypte/  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zendingscomm PKN Wirdum onder vermelding van: Egypte.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.