Da. N.v.d.Briel uit Oudeschoot ging vandaag voor in de kerkdienst op Wezenzondag in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Deze zondag valt in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Over die Hemelvaart schrijft Johannes uitgebreid. Het ging immers over het afscheid van Jezus. Ook de woorden en gebeurtenissen bij mensen die voor altijd afscheid nemen blijven ons zo goed bij… De belofte van God over het eeuwig leven is niet een elixer maar is leven zoals God het bedoeld. Dat is het woord van God doen!! Dat eeuwig leven begint al in het hier en nu.

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het komt te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-16-liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.