Helaas kon er deze Hemelvaart geen vroege wandeling worden georganiseerd. De viering van deze dag ging wel door. Grote en kleine mensen kwamen op 09.30 uur bij elkaar voor de viering. Voordat we naar binnen gingen werd al een vraag gesteld. De antwoorden kwamen terug in de gebeden. Da Wiebrig de Boer ging met de kinderen aan de tafel zitten en deelde Hellema koekjes uit Hallum uit. Daarover vertellend ontststond een mooi gesprek over o.a. het thema van deze dienst: “Het zonlicht van de Hemel”. Om je voor te stellen wat de Hemel nou is.. valt nog niet mee… maar licht is het daar vast.

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-13 Hemelvaartsdag liturgie 
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.