Op zondag 09 mei ging ds. Bolt voor in de kerkdienst in Wirdum. In de kerk en via internet kon de dienst gevolg worden. De lezing was uit Johannes en over dat deel waarin Jezus aan Petrus 3 keer vraagt of hij van hem houd. In de preek geeft ds Bolt aan dat het vaak wordt gezien dat Peter ter verantwoording wordt geroepen. Maar Jezus geeft drie keer antwoorden; ‘Weid mijn lammeren’, ‘Hoed mijn lammeren’, ‘Weid mijn schapen’ en ‘Hoed mijn schapen’. Daarmee kreeg Petrus een grote verantwoording. Ook ging de voorganger in op de vraag of Judas had verraden of uitgeleverd….

Wilt u weten hoe die uitleg verder ging? Deze dienst is nog vier weken te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-09 Liturgie ds. J.K. Bolt
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, noodhulp Libanon.  Meer informatie over deze actie voor Libanon vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-noodhulp-libanon/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Noodhulp Libanon

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.