Waar gaat het om? Dat was de vraag die ds. Beintema op zondagmorgen 02 mei ook stelde in de kerkdienst in Wirdum. In de preek legde hij dit verder uit. Het eerste gebod is om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat betekent ook dat als je alleen uit bent op je eigen succes zonder je te bekommeren om de mensen om je heen je niet goed bezig bent. Lees de bergrede er maar op na. Na de zegen speelde onze organist het Wilhelmus.

Ook kun je de dienst nog vier weken beluisteren op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-05-02-liturgie-2Download
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor het JOP.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: JOP.

De 2e collecte voor het onderhoud van de gebouwen. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onderhoud gebouwen.