Voedselbanken groeiden de afgelopen jaren heel snel.

30.000 huishoudens zijn elke week afhankelijk van een voedselpakket. Dat zijn ruim 70.000 mensen. Het einde van deze groei is nog niet inzicht. De voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel dat wordt aangeboden door supermarkten, overige bedrijven en kerken.

Tip voor de maand mei:   Koffie/ thee

De voedselmand staat de 1ste zondag van de maand in de hal van onze kerk. Daarnaast staat de voedselmand bij de ingang van de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.

De collectes voor het diaconale werk in mei:

  • Zondag 2 mei is de eerste collecte voor jeugdwerk JOP
  • Zondag 9 mei is de eerste collecte voor Kerk in Actie: Libanon
  • Zondag 16 mei is de eerste collecte voor de diaconie
  • Zondag 23 mei is de eerste collecte voor Kerk in Actie: Egypte

Met vriendelijke groeten van de diakenen,

Jannie Lindeman, Nieske Span, Wiebren Jongbloed en Hannah Reitsma