Deze morgen kwamen een klein aantal mensen bij elkaar in De Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. Ook thuis kond deze kerkdienst gevolgd worden.

Da Wiebrig de Boer Romkema hield de preek over de schaapherders. Herders moeten niet zichzelf weiden maar de schapen weiden. De schapen kennen zodat ze ook de herder kennen. Hen beschermen voor gevaar, zoeken als ze verdwaald zijn… De Heer is mijn herder….

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-04-25.-da-wiebrig-de-boer-romkemaDownload
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/activiteiten-voor-kinderen-in-asielzoekerscentra/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum onder vermelding van: Binnenlands Diaconaat.

De 2e collecte voor het onderhoud van de gebouwen. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onderhoud gebouwen.