Op zondag 18 april kwamen wij met een kleine groep bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Via de lifestream keken en luisterden de mensen ook mee.

Da. Wiebrig de Boer ging voor in deze dienst. Het winterwerk werd afgesloten. Dit gebeurde met gedicht en dat herinnerde ons aan heel veel dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. Hierover wordt later nog een bericht geplaatst.

Er werd gelezen uit Johannes. Dit ging onder andere om Petrus die drie keer de vraag kreeg van Jezus of hij van hem hield. Een ingrijpende situatie. Petrus had eerder immers ontkend dat hij Jezus kende… En Jezus legde aan Petrus uit dat ieder zijn eigen taak mag uitvoeren.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-04-18 Liturgie afsluiting winterwerk
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de Zending.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153.7489 23 t.n.v. Comm. Zending PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.