Op 11 april werd in de Sint Martinuskerk in Wirdum de kerkdienst gehouden. Voorganger was Ds. v.d. Boogaard uit Hallum. Er werd gelezen uit het evangelie van Lucas. Dat ging over de Emmaüsgangers. Tijdens de preek werden daarbij schilderijen getoond die de gemoedstoestand goed lieten zien. Overigens werd uitgelegd dat nadruk vaak ligt op het moment dat deze mensen zich realiseren dat het Jezus is die met de praat. Een bijzonder moment is ook al dat zij Jezus uitnodigen om mee te gaan.. mee te eten en te blijven slapen.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/04/2021-04-11-liturgie..pdf
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor de diaconie.  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: zondag 11 april

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.